<Groepsdynamiek

Erbij horen en ertoe doen

 

Volgens een belangrijk onderzoek binnen de Positieve Gezondheid, Hubert e.a. 2015, is 'Erbij horen en ertoe doen' de belangrijkste indicator voor een gevoel van welzijn.

Hoe zie ik mezelf en hoe zou ik mezelf willen zien? Hoe denk ik dat de ander mij ziet en hoe ziet de ander mij? Door welke bril kijk ik naar de ander?  

 

In het werken met een groep merken deelnemers dat zij vaak kijken door de bril van het eigen, vaak negatieve zelfbeeld van zichzelf. 

Hoe verhoud jij je tot de ander en hoe vind je hierin je eigen plek?

Dit kun je ontdekken door te werken aan jezelf in en met een groep. Oefenen met elkaar in een veilige omgeving en  elkaar zodoende stimuleren om ook buiten deze groep te oefenen in je eigen omgeving, helpt bij herstel.