afstand nemen brengt je dichterbij

 

Een actieve methode die leidt tot inzicht in- en verandering bij

emotionele gebeurtenissen, lastige dilemma's en hardnekkige patronen.

de methode

 

Als we naar een schilderij kijken doen we vaak een stap achteruit om beter te kunnen zien, beleven en overzien wat er op staat.

Zo werkt het ook met psychodrama.

 

Psychodrama is ontwikkeld door psychiater J.L. Moreno.

 

Het is een psychotherapeutische en ervaringsgerichte methode, die leidt tot inzicht en verandering bij

emotionele gebeurtenissen, lastige dilemma's en hardnekkige patronen.

 

De wijze waarop we onszelf

in verhouding tot anderen beleven is vaak

doordrenkt van oordelen, (oude) gezinscodes en/of negatieve basisovertuigingen.

 

Psychodrama helpt het bewustzijn vergroten door vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken  hoe de deelnemer zich verhoudt t.o.v. zichzelf en anderen.

 

Psychodrama biedt de mogelijkheid om te experimenteren en te oefenen met nieuw gedrag. Gedrag dat niet meer gebaseerd is op oude patronen maar voortkomt uit nieuw verworven inzichten en ervaringen.

 

*

 

voor wie?

 

Voor mensen met problemen die als belemmerend ervaren worden in het dagelijkse leven.

 

Voor hen die eerder behaalde veranderingen willen vasthouden en versterken.

 

Voor wie een volgende stap wil maken na individuele psychotherapie. 

 

Voor wie individuele begeleiding te weinig oefenmogelijkheden biedt.

 

Voor mensen met enig reflectie- en inlevingsvermogen.

 

Ervaring met theater is niet nodig. Rollenspel is een middel en geen doel.

 

 

 

 

 

wat doen we?

 

De kern van psychodrama ligt in het uitbeelden en uitspelen van gebeurtenissen, herinneringen, dilemma's en situaties zoals die beleefd worden.

 

We onderzoeken samen hoe de deelnemers zich verhouden tot zichzelf en hun omgeving.

 

Dit doen we door concrete of symbolische situaties van de deelnemers vorm te geven op de spelvloer samen met groep.

 

Deze situatie onderzoeken we vervolgens door bv. te oefenen met een nieuwe situatie, patronen te onderzoeken en doorbreken en we zoeken naar 'de ontbrekende factor van het moment dat de situatie zich afspeelde'.

 

Dit leidt tot erkenning en dat geeft ruimte om anders met bepaalde situaties om te gaan.

 

Door mee te resoneren op- en mee te werken aan situaties van anderen leren deelnemers van de groep hun inlevingsvermogen, 

spontaniteit en veerkracht te versterken.

 

We werken volgens een vaste structuur en diverse technieken, waaraan de gehele groep kan deelnemen.

 

 

 


Eerst vormen we gewoontes, dan vormen de gewoontes ons. D. Harp